Krásné klidné teď,

 děkuji že jste zavítali na mé stránky o kraniosakrální osteobiodynamice. Doufám, že zde naleznete vše, po čem vaše duše a mysl touží, včetně odpovědí na všechny vaše otázky.

     A pokud ne, jsem připraven vám je osobně zodpovědět a vše přiblížit, a ponořit se tak hluboko, jak bude potřeba.

Na naší společné cestě zpět k vašemu vrozenému zdraví budeme kráčet s jemností, soucítěním a uvědoměním. Vaše tělo, mysl a duše bude objevovat nové možnosti, navracet se ke své maximální dosažitelné kapacitě a chuti k dalšímu žití v harmonii, lásce a naplnění.CO JE KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE?

Kraniosakrální terapie je nebolestivá, velmi jemná, neinvazivní, pro klienta příjemná, manuální metoda založená na naslouchání našim tkáním. Osvobozuje a uvolňuje naší životní sílu, oživuje její tok a rytmicitu, a tím nastartovává samoléčbu organismu jako celku. Přináší hlubokou relaxaci, pocit hlubšího a snadnějšího dýchání, zbavuje tíhy, navrací člověka ke komunikaci se svým tělem a jeho schopnosti samouzdravování. Využívá vlastností centrální nervové soustavy, malých pohybů v kostech a mezi kostmi v lebečních švech, odstraňuje napětí po traumatech lebky, a tím ovlivňuje funkci hlavových nervů, mozkových cév a vnitřních mozkových žláz. 


Vnímá člověka jako celistvou bytost, a ne jako soubor jednotlivých částí a procesů. V systému klienta neustále probíhají procesy harmonizace, uspořádávání, a regenerace. Klient je může vnímat jako chlad, teplo, pohyby, brnění, záškuby, tah, tlak, odlehčení, ….na úrovni kostí svalů, kloubů, nervového systému, emocí, a v dalších hladinách. Praktik s klientem může komunikovat a podporovat ho v procesu i technikami somato-emocionálního uvolňování. Tělo má samouzdravovací schopnost, která je však snížena v důsledku přepracování, únavy, zranění, emočního nebo fyzického stresu, a traumatických událostí. Tato metoda byla vyvinuta v průběhu 20. století, a vychází z lékařské osteopatie. Její název je určen podle kraniosakrálního systém – hlavního fyziologického systému těla. Rozprostírá se od lebky (cranium), přes páteř ke kosti křížové (sacrum) a kostrči. Kraniosakrální systém tak obsahuje všechny kosti lebky, dále membránu tvrdé pleny (dura mater), mozkomíšní tekutiny, systémy řídící pohyb tekutin, a dále všechny kosti připojující se k membránám, a klouby a švy tyto kosti vzájemně propojující. Zjednodušeně řečeno, kraniosakrální systém zahrnuje mozek, páteřní míchu a veškeré související struktury v těle. Pracuje s pravidelným pohybem kostí, tkání a tekutin, který můžeme cítit rukama, a který je označován pojmy primární respirace, dech života, kraniosakrální rytmus či impuls, ....

Na původních základech osteopatie se postupně začala vyvíjet kranisakrální biodynamika, a to na základě vhledů dr.Sutherlanda a dr.Beckera, kteří praxí zjistili, že pohyb struktur se projevuje díky působení hlubších sil, a že se za tímto pohybem nachází hluboký "živý" klid. Biodynamika pracuje s konceptem Dechu života, jenž je vrozenou, dynamickou, životadárnou silou, která neustále vytváří a udržuje lidský systém. Tato síla je nejdříve zachycena mozkomíšním mokem, naší esenciální tekutinou, a pak dále distribuována do všech ostatních tekutin a tkání. Mluvíme tak o biodynamické potenci.

Terapeut vědomě naslouchá projevům těla a orientuje se ke zdraví, které však bývá překryto našimi trápením a bolestmi. Naslouchá nejen svýma rukama, ale i srdcem, celou svou bytostí, a podporuje klienta svou plnou přítomností v uvolňování neproudících míst a v aktivaci regenerační a samoléčivé schopnosti našeho těla – schopnosti nalezení rovnováhy a zdraví, které je vždy přítomno. Je oporou, majákem a průvodcem při zpracovávání různých traumat. Terapeut nesoudí, neradí, ale dává prostor a přítomnost... A i když se dotýká klienta na určitém místě těla, vždy vnímá jak lokální procesy, tak i jejich vztah k celku. Záměrem a cílem není odstranění problémů na určitém místě, ale umožnění organismu přejít k celkovému lepšímu fungování. Tělo a duše potom uvolní bloky samo, jakmile to pro něj bude možné. Na osteobiodynamiku proto můžete zajít s naprosto jakýmkoli problémem, trápením, nebo prostě jen k "dobití baterek".

https://www.kranio.eu/rozhovor-s-radkem-neskrabalem

JAK FUNGUJE?

Z okolního světa, z prostředí které nás obklopuje,  přichází podněty, které vytváří okolnosti pro jejich projevení. Kraniosakrální terapie  je založena na myšlence, že tělo každého klienta obsahuje všechny informace potřebné k odhalení příčiny jakéhokoliv zdravotního problému. Je to metoda, která se nezaměřuje na konkrétní nemoci, potíže či zranění, ale přímo na posílení přítomného zdraví, které může být skryté či uvězněné vlivem působení vnitřních či vnějších vlivů.     https://www.kranio.eu/kraniosakralni-terapie/


Terapeut komunikuje s tělem, aby tyto informace získal a pomáhá podpořit pacientům vlastní samoozdravný proces. Využitím velmi lehkého, avšak záměrného doteku, a nacítěním dlaněmi a prsty velmi citlivých rukou testuje terapeut volnost pohybu a rytmus mozkomíšní tekutiny pulzující uvnitř mozkomíšních membrán. Napojuje se na četné vrstvy a matrice těla, a vnímá a vyrovnává napětí fascií, útrob, a jemné tlaky tekutin, posiluje orgány a obnovuje základní rytmy směrem k jejich přirozeným stavům, harmonizuje a vrací do rovnováhy všechny systémy těla. Plnospektrální kraniosakrální terapie je jemnější než jakákoliv masáž, s tichou psychoanalýzou, díky jejíž pomoci pak palpace uvolňuje napětí, stres a dochází k obnovení přirozeného kraniosakrálního pohybu, a tím i k odstranění blokád uvězněné emocionální a somatické energie. Tato terapie se osvědčuje jako doplněk k léčbě depresí, úzkostí, traumat, poúrazových stavů nebo syndromu vyhoření. Dochází při ní k harmonizace těla, mysli i duše. 

PRO KOHO JE VHODNÁ?

Tato terapie je určena všem věkovým kategoriím, ošetření může být aplikováno i na novorozencích, dětech, těhotných ženách, seniorech, nebo těžce zdravotně fyzicky i mentálně handicapovaných.

Provází a podporuje i ty, kteří už jsou v závěru svého života, i jejich blízké tak, aby byl tento jejich odchod v míru a pokoji, a aby odcházeli beze strachu ze smrti, a s úsměvem na rtech. Snižuje utrpení fyzické, emocionální i duševní.

KDY JI LZE POUŽÍT?

- syndromy chronické bolesti hlavy včetně migrény, zad, kloubů, svalů, ….

- onemocnění kloubů, páteře a nervového systému

- pooperační a poúrazové stavy

- úzkosti a strachy

- syndromy vyhoření, chronický únavový syndrom, vyčerpanost a poruchy spánku

- rekonvalescence po nemocech úrazech, a po velké psychické, fyzické a emoční zátěži

- onklogická onemocnění

- rozpuštění emocionálních a fyzických šoků

- dysfunkce mozku, poruchy učení a koncentrace

- endokrinní poruchy

- autoimunitní poruchy - ekzémy, alergie, astma, revmatoidní artritidy, lupenka, ….

- podpora početí, těhotenství, i porodu

- psychické vyčerpání a deprese

- psychospirituální krize

- zažívací problémy

- hlubinná transformace, kdy starý svět a zvyky už nefungují, a nové ještě nefungují

- psychické problémy související se spirituálním probouzením a zvyšující se citlivost

- neschopnost fungovat v tomto společenském systému a hledání sebe sama

- vynořující se nezpracovaná traumata, posttraumatické symptomy, a zacyklení

- bolavá bříška, nespavost a neustávající pláč miminka

- nerovnoměrný motorický vývoj

- řešení traumatizujícího poporodního období - odloučení od matky, inkubátor, operační zákroky, …

- další náročné stavy - velká citlivost, kdy děti nezvládají tlak a nároky společenského systému


Kranisakrální terapie pomáhá citlivým dětem, i dospělým jedincům, zlepšit adaptaci na zátěž, poskytnout zdroje nervovému systému, a to vše v respektu a bezpečí.

JAK TERAPIE PROBÍHÁ?   

Po vašem příchodu začneme úvodním popovídáním, zklidněním se z běžného denního kolotoče, usazením se do pohody, a ujasněním si všech našich záměrů. Při první návštěvě je třeba počítat s delším celkovým časem, kdy zodpovím veškeré vaše otázky a vy se dostanete do pocitu bezpečí ve vašem vlastním tempu. Při standardním ošetření leží klient, v klidném, přijímacím a bezpečném prostředí, ve kterém se může hluboce uvolnit, oblečený, na zádech na masážním lehátku, terapeut se postará o jeho maximální pohodlí, na přání podloží kolena, přikryje dle potřeby lehkou dekou, případně vyplní i další přání vedoucí k jeho plné spokojenosti.  https://www.kranio.eu/prace-se-zdroji-pri-biodynamickem-osetreni

Terapeut pokládá jemně ruce na klientovo tělo, všude mimo intimní místa, vnímá a nechá se vést vrozenou léčivou silou a moudrostí klientova těla. Pracuje s mobilitou tělesných struktur - kostmi, faciemi, svaly, tekutinami, orgány, a nervovým, lymfatickým a cévním systémem. Nedodává ani neubírá energii.

Tělo si samo, podle své potřeby, začne měnit své nastavení směrem k vrozenému plánu léčení, zdraví a vyváženosti, v rozsahu, který je pro něj v daném okamžiku optimální, a který je schopno i integrovat, což je jeho přirozeností. K reakci systémů dochází vždy. Rozhoduje o ní však sám klientův vrozený léčebný plán ukrytý v každém z nás. Pouze naše tělo ví, co potřebuje řešit a v jakém pořadí, jaké napětí tkání je pro něj ideální. Dostanete se do bezpečných zón, kde vám je dobře, kde jste doma, kde to znáte, a kde přichází intenzivnější pocit usazení, uvolnění a bezpečí. To vám umožní nastartovat ozdravné procesy ve vašem systému. Vy jste lék.

Terapii zakončíme sdílením prožitého, rozhovorem, zpřítomním, pozvolným návratem k činnostem běžného dne.

Po ošetření se systémy člověka harmonizují, a vrací se do rovnováhy ve své celistvosti a jednotě. Vzorce napětí v jednotlivých tkáních se uvolňují, rozpouští se energeticky zablokované emoce, tekutiny v těle začínají proudit. Všechny tyto procesy pokračují i minimálně následující dva až tři dny po ošetření. V této době je vhodné vyhýbat se zvýšené fyzické i psychické aktivitě, a přijímat hodně tekutin. Tak aby tělo mohlo věnovat energii zahájené regeneraci a terapie tím měla větší efekt.

Zejména v této době jsem připraven spojit se s klienty zprávou či telefonicky, sdílet s nimi jejich zkušenosti, pocity, prožitky a vše co se děje v jejich těle.

https://www.kranio.eu/prubeh-bezneho-kraniosakralniho-osetreni

O MNĚ


Po 30 letech v bezpečnostně-právní oblasti, plné stresu, tlaku, traumatických zážitků, napětí a nebezpečí, mě má duše přivedla k rozhodnutí vyzkoušet v životě něco úplně jiného po otázce: "Co bys dělal, mít neomezeně času a financí?" Jako odpověď přišla Kraniosakrální terapie, a jejím prostřednictvím možnost navracet lidi do rovnováhy, radosti, klidu a uvolnění, vracet je z hlavy zpátky do těla, dovolit jim díky dotykům přepnout z mentální roviny na prožívání těla, a jeho uvolnění.

Kraniosakrální osteobiodynamika se objevila v mém životě v roce 2021 v podobě rukou vlídné bytosti, která mě začala provázet při objevování mých vlastních seberegulujících a sebeozdravujících sil, a přepisovala se mnou mé letité negativní návyky a vzorce získané v dětství. Postupně jsem pochopil, jak jsou naše těla celistvá, poznal spojení fyzična, psychiky i ducha, a také skutečnost, že v těle je propojeno vše se vším.

Všechna tato zjištění mě dovedla k přesvědčení, že život s "kraniálkou" je nepopsatelně jiný, plnější a bohatší, nežli byl život bez ní. To je i důvod, proč se stala mým životním stylem, a proč jsem se rozhodl více se o tuto terapeutickou oblast zajímat, a provázet jejím prostřednictvím i další lidi na jejich cestě ke zdraví, klidu a harmonii.

Ponořil jsem se nejprve do tajů kraniosakrální biodynamiky, a poté jsem absolvoval i výcvik v Centru kraniosakrální oteopatie u Radka Neškrabala, kterého mám ve velké úctě a je mi vzorem, protože co učí, to také i žije. I pro mně je pravidelné přijímání kraniosakrálního ošetření pevnou součástí mého života. Je tím, co můj život obohacuje, transformuje, navrací zpět mé zdraví, klid a pohodu. Nadále se v oboru vzdělávám v odborných postgraduálních kurzech, supervizích, literatuře, webinářích, pobytech ve tmě….

Technika, kterou praktikuji je velmi intuitivní, plná bezpodmínečné lásky, laskavosti, láskyplného přijetí, a radosti ze života. Využívám veškeré své znalosti a zkušenosti o terapiích a vědomém dotyku. Vždy se otevírá prostor pro mé dary, které skrz velmi jemný dotek předávám mým klientům v plné přítomnosti, a naladění se na to, co je pro ně v danou chvíli aktuální a živé.

Jsem stále na vědomé cestě sbírání zkušeností, za hlubším poznáním svého vnitřního světa, na cestách naplněných studiem a vlastním léčením. Učím se v tichu naslouchat sám sobě, a z tohoto ticha pak i tichu ve vás, příchozích bytostech.

Své poslání mám velmi rád, naplňuje mě, posouvá dál, a já cítím, že jsem svým klientům prospěšný. Od roku 2003 se zabývám i dalšími formami péče o člověka, jako jsou masáže, koučování, …které však nabízím pouze doplňkově, pokud mi to čas dovolí.

Pojďme se společně na vlnách jemné kraniosakrální osteobiodynamiky

vydat na cestu zpět k vašemu zdraví, klidu a harmonii,

tak jak je to pro vaši duši i tělo a tuto aktuální chvíli ideální. 

K o n t a k t

Bc. František Horčičko

Telefon, Whatsapp

  +420 777 948 338

www.facebook.com/fanda.horcicko.5

E-mail: horcickof@seznam.cz

https://www.kranio.eu/frantisek-horcicko/